Odnów plik licencyjny

Proszę podać dane, na które była przypisana licencja

Zapraszamy także do panelu klienta - panel.enterso.pl
System pozwala na sprawdzenie aktualnych licencji oraz ręczne wygenerowanie pliku license.txt

Fatal error: Call to undefined function checkAndCreateDirs() in /home/iker/ftp/public_html/iker/adder/index.php on line 12